info@biocenterzann.nl +31 (0) 10 - 477 56 88 Nederlands Engels
Biocenter Zann
BIO-Center ZANN - 375

Welkom op mijn pagina! Jan Knook

BIO-Center ZANN - 378

Hallo! Ik ben Jan knook. ZANN heeft mij geinterviewd. Je kan het hieronder lezen en dan kom je heel wat over mij te weten!

1. Hoe oud is jouw bedrijf en hoe ben je daar gekomen…  Het bedrijf was afgelopen jaar 100 jaar in de familie, als ik goed ben ingelicht. Mijn opa die een bedrijf in Nieuwendam (Amsterdam-Noord) kreeg met het uitbreidingsplan van 1915 te horen dat zijn bedrijf daar onder het zand zou komen voor woningbouw en heeft toen deze boerderij en land gekocht in de Beemster. Uiteindelijk heeft hij zijn hele actieve bestaan in Nieuwendam geboerd en is mijn vader in 1948 na zijn trouwen met mijn moeder hier gaan boeren.  Hoewel ik altijd wel belangstelling had voor het boerenwerk was ik eigenlijk niet van plan om te gaan boeren. Ik ben landschapsarchitectuur en planologie gaan studeren in Wageningen. Tijdens mijn studie raakte ik weer steeds meer geïnteresseerd in het boerenvak, en na mijn stage wist ik het zeker, ik wilde het bedrijf overnemen.

2. Hoe groot is het bedrijf? Het bedrijf was toen 16 ha groot, te klein om een redelijk inkomen op te verdienen. Heb toen los land bij gehuurd om pootaardappelen te telen en ben ook begonnen met de teelt van zomerbloemen. Daarmee had ik zo’n beetje 25 ha in gebruik. Hoewel het altijd al mijn belangstelling had durfde ik niet meteen te beginnen als biologische teler. De afzet vond ik toen te onzeker. We praten dan over 1985.

3. Wanneer  ben je begonnen met bio? In 1999 stelde ik mezelf de vraag of ik op een gangbare manier wilde doorboeren. Het was toen: als ik nu niet omschakel, dan doe ik het niet meer. In 2000 heb ik de stap gezet. Aanvankelijk alleen het akkerbouwbedrijf. Voor de bloemen huurde ik land van gangbare akkerbouwers. In 2004 ben ik gestart met het telen van biologische bloemen.

4. Waarom ben je begonnen met bio? Als kind en tiener was ik al sterk geïnteresseerd in natuur en alles wat de biodiversiteit bedreigde. Vandaar de keuze om landschapsarchitectuur te gaan studeren. Het boek “Silent spring” en alles wat er op dat moment bekend werd rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen maakte dat ik me daar zorgen over maakte. Biologisch boeren zie ik als een middel om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.

5. Welke producten teel je? Op dit moment is het telen van pootaardappelen mijn belangrijkste product. Maar daarnaast teel ik pompoen, quinoa, zaaiuien (rood en geel), grasklaver en haver. De bloemen teelt heb ik na 12 jaar gestopt om gezondheidsredenen, maar zijn voorgezet  door Julian op mijn bedrijf. Behalve dat ik het een goede zaak vind dat consumenten biologische bloemen kunnen kopen, zie ik ook de meerwaarde van bloementeelt voor mijn bedrijfsvoering. Het levert een bijdrage aan de biodiversiteit en daarmee aan het aantrekken van natuurlijke vijanden.

6. Wat vind je leuk aan (bio) tuinder zijn?  Nu ik weer wat meer tijd heb, raak ik steeds meer gefascineerd door hoe de natuur in de bodem en boven de grond in een ingenieus samenspel van allerlei organismen (schimmels, bacteriën, insecten) een bijdrage levert aan een gezonde bodem en product. Daarnaast vind ik dat in de biologische landbouw kwaliteit en product nog (!) betekenis hebben. In de gangbare landbouw ben je als akkerbouwer eerder een anonieme grondstoffenproducent. Ik vind wel dat de biologische landbouw  kwaliteit wel goed in het vizier moet houden. En dan bedoel ik niet zozeer of er een plekje of vlekje aan een product zit, maar meer of het smaakt en heeft kunnen groeien op een zodanige wijze dat het een gezond product is. Vergelijk melk van een koe die Engels raai en soja krijgt versus een koe die een kruidenrijk en divers grasproduct te eten krijgt.

7. Kan je de omgeving van jouw bedrijf omschrijven? Mijn bedrijf ligt in de Beemster, een polder in Noord-Holland. Het is Unesco werelderfgoed, vanwege de bijzondere 17e -eeuwse verkaveling. Wisselend weiland en akkerbouw, zware zeekleipolder tussen het veenweide gebied boven Amsterdam. Door de zware zeeklei is het niet eenvoudig telen, maar groeien de gewassen wel langzaam en zeker in tijden van droogte gestaagd door. Geen topopbrengsten, maar vaak wel een goed bewaarbaar product.

8. Wat zijn je ervaringen met ZANN? Sinds verscheidene jaren lever ik producten aan ZANN. Volgens mij is dat begonnen met de bloemen, en later uitgebreid met pompoen en incidenteel ui. Het persoonlijke contact is prettig en wat mij betreft is er het vertrouwen dat ik een reële prijs voor mijn producten krijg. Op mijn bedrijf heb ik alleen een jonge man die via de sociale werkplaats 2,5 dag in de week werkt. Daarnaast losse hulp. ZANN heeft mij tot nu toe de ruimte gegeven om ook kleinere hoeveelheden te leveren. Dat waardeer ik. Soms ook combinaties van producten en op een manier die mij ook past. En last but not least, ik heb klanten bij wie ik langer op mijn geld moet wachten. En natuurlijk wordt er wel eens over een product een kwaliteitsopmerking gemaakt, maar daarvan vind ik dat meestal ook een reële opmerking.